Organisatie | Predikant | Wijk kerkenraad | Wijkkas


De Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN) is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Ede. De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit de volgende wijken:


De Gereformeerde wijkgemeente Harskamp maakt als wijkgemeente deel uit van de Classicale vergadering Veluwe

Predikant

Ds. T. Volgenant - Beima

De laatste jaren preekte ik met enige regelmaat in Harskamp en zo heb ik deze kleine gemeente leren kennen als warm en gastvrij. Eigenlijk was ik al met emeritaat, maar toen Harskamp met de vraag kwam of ik mij als bijstand voor deze gemeente wilde inzetten, heb ik “ja” gezegd.
En zo ben ik op 1 april 2016 begonnen als predikant van de Gereformeerde Kerk in Harskamp.

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in theologie, maar het predikantschap lag voor mij als vrouw in die tijd minder voor de hand. Voordat ik in mijn eerste gemeente in Noord- Holland terecht kwam, werkte ik een tijd met plezier in het onderwijs. Later verhuisde ik met mijn gezin naar het Gelderse met Hoenderloo als standplaats. Daarna volgde nog een periode in Apeldoorn, waar ik momenteel als ouderenpastor in een zorginstelling werkzaam ben.

Mensen vragen mij wel eens: Waarom ben je nog zo druk? Je zou er toch ook lekker met de caravan op uit kunnen trekken?”
Wat mij drijft is het geloof dat AAN ONZE AARDSE HANDEN EEN HEMELS WOORD IS TOEVERTROUWD. Aldus heeft mijn geliefde dichter Fedde Schurer dit gezegd in lied 315.

Als mens en als dominee blijf ik steeds geboeid door vragen als:
Hoe kan het geloof richting geven aan ons leven?
Wat betekent het in deze tijd van secularisatie om gemeente van Jezus Christus te zijn?

Jezus zei in Matteüs 5 tegen zijn leerlingen: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout op zichzelf blijft zal het zijn kracht verliezen.
Met deze woorden als inspiratiebron hoop ik samen met de gemeente in Harskamp en omstreken een levende gemeente van Jezus Christus te zijn.

Wilt u reageren? Wilt u contact?
Bel of mail me.

Ds. Tineke Volgenant – Beima
Verstuur Email
Tel. 055 – 533 1731

Wijkkerkenraad


Functie                                            Naam                                                       Aftredend per

Voorzitter                                        Vacant

Scriba (verstuur mail)                   dhr. J. van de Hoef                                 sept. 2019

Predikant (verstuur mail) |           ds. T. Volgenant-Beima                          dec. 2022

Ouderling                                        dhr. K. Jochemsen                                 sept. 2019
      - Harskamp noord en
      - Harskamp centrum                                                                          
Ouderling                                        mevr. E. Veldman - van den Hoek        sept. 2020
      - Wekerom
      - Harskamp zuid                      
Ouderling                                        mevr. J. Verweij - Hordijk                       jan. 2022
      - Otterlo                                     

Diaken                                             dhr. A. Ortse                                             sept. 2018
Diaken                                             dhr. D.A. P. Hols                                       sept. 2022
Diaken                                             dhr. A.J. Ploeg                                         okt. 2021

Jeugdouderling                             Vacant
Ouderling-kerkrentmeester         dhr. H. van Omme                                    sept. 2022

Wijkkas en giften

Wijkkas


Bij de uitgang van de kerk in Harskamp hangt een houten kistje voor de wijkkas. Bovendien is er om de week in de dienst een collecte voor de wijkkas, 26 keer per jaar. Het geld van de wijkkas is ten behoeve van allerlei activiteiten binnen onze wijk, waarvoor op andere wijze moeilijk geld bijeen te brengen is, o.a.:

- bloemen in de kerk
- geschenk bij huwelijk, belijdenis en doop
- attentie voor gastspreker, muzikale begeleiding, etc.
- lectuur voor kerkenraad
- koffie, thee, limonade, fris, koeken, etc.
- extra's in of t.b.v. erediensten

Iedere gift is welkom:
IBAN: NL63RABO0307795926
Naam: Protestantse Gemeente Ede
Omschrijving: Wijkkas Harskamp