Sluiting kerkgebouw per 1 september 2023

 

  • In verband met de sluiting van onze kerk zal de kerk op zaterdag 26 augustus van 14.30 uur tot 16.30 uur opengesteld worden zodat iedereen die dat graag wil nog een keer op haar/zijn gemak kan rondlopen en de gedachten en herinneringen de vrije loop kan laten, of herinneringen kan ophalen met andere aanwezigen. Natuurlijk zal er gezorgd worden voor een kopje koffie of thee.  Er zullen geen officiële handelingen zijn.

 

  • Zondag 27 augustus zal om 10.00 uur de laatste dienst worden gehouden, in deze dienst zal dominee Tineke Volgenant-Beima voorgaan, de muzikale begeleiding zal verzorgd worden door onze organisten Maarten van de Kuilen en Bert Rebergen en het Waaijenberg Ensemble. 


  • In deze dienst zal ook de gehele kerkenraad worden ontheven uit het ambt. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om nog even samen na te praten, voor koffie wordt gezorgd, dit in tegenstelling tot de eerdere publicatie in het kerkblad en op deze site. Voor deze dienst worden geen afzonderlijke uitnodigingen verstuurd.

 

Namens de kerkenraad,

Jan van de Hoef (scriba)

Predikant

Ds. T. Volgenant - Beima
(predikant  Harskamp 1 april 2016 - 31 december 2022)

De laatste jaren preekte ik met enige regelmaat in Harskamp en zo heb ik deze kleine gemeente leren kennen als warm en gastvrij. Eigenlijk was ik al met emeritaat, maar toen Harskamp met de vraag kwam of ik mij als bijstand voor deze gemeente wilde inzetten, heb ik “ja” gezegd.
En zo ben ik op 1 april 2016 begonnen als predikant van de Gereformeerde Kerk in Harskamp.

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in theologie, maar het predikantschap lag voor mij als vrouw in die tijd minder voor de hand. Voordat ik in mijn eerste gemeente in Noord- Holland terecht kwam, werkte ik een tijd met plezier in het onderwijs. Later verhuisde ik met mijn gezin naar het Gelderse met Hoenderloo als standplaats. Daarna volgde nog een periode in Apeldoorn, waar ik momenteel als ouderenpastor in een zorginstelling werkzaam ben.

Mensen vragen mij wel eens: Waarom ben je nog zo druk? Je zou er toch ook lekker met de caravan op uit kunnen trekken?”
Wat mij drijft is het geloof dat AAN ONZE AARDSE HANDEN EEN HEMELS WOORD IS TOEVERTROUWD. Aldus heeft mijn geliefde dichter Fedde Schurer dit gezegd in lied 315.

Als mens en als dominee blijf ik steeds geboeid door vragen als:
Hoe kan het geloof richting geven aan ons leven?
Wat betekent het in deze tijd van secularisatie om gemeente van Jezus Christus te zijn?

Jezus zei in Matteüs 5 tegen zijn leerlingen: Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout op zichzelf blijft zal het zijn kracht verliezen.
Met deze woorden als inspiratiebron hoop ik samen met de gemeente in Harskamp en omstreken een levende gemeente van Jezus Christus te zijn.

Wilt u reageren? Wilt u contact?
Bel of mail me.

Ds. Tineke Volgenant – Beima

Wijkkerkenraad


Functie                                            Naam                                                       Aftredend per

Voorzitter                                        Vacant

Scriba (verstuur mail)                   dhr. J. van de Hoef                                 sept. 2019

Predikant (verstuur mail) |           ds. T. Volgenant-Beima                          dec. 2022

Ouderling                                        dhr. K. Jochemsen                                 sept. 2019
      - Harskamp noord en
      - Harskamp centrum                                                                          
Ouderling                                        mevr. E. Veldman - van den Hoek        sept. 2020
      - Wekerom
      - Harskamp zuid                      
Ouderling                                        mevr. J. Verweij - Hordijk                       jan. 2022
      - Otterlo                                     

Diaken                                             dhr. A. Ortse                                             sept. 2018
Diaken                                             dhr. D.A. P. Hols                                       sept. 2022

Collectant                                       dhr. A.J. Ploeg

Jeugdouderling                             Vacant
Ouderling-kerkrentmeester         dhr. H. van Omme                                    sept. 2022

Wijkkas en giften

Wijkkas


Bij de uitgang van de kerk in Harskamp hangt een houten kistje voor de wijkkas. Bovendien is er om de week in de dienst een collecte voor de wijkkas, 26 keer per jaar. Het geld van de wijkkas is ten behoeve van allerlei activiteiten binnen onze wijk, waarvoor op andere wijze moeilijk geld bijeen te brengen is, o.a.:

- bloemen in de kerk
- geschenk bij huwelijk, belijdenis en doop
- attentie voor gastspreker, muzikale begeleiding, etc.
- lectuur voor kerkenraad
- koffie, thee, limonade, fris, koeken, etc.
- extra's in of t.b.v. erediensten

Iedere gift is welkom:
IBAN: NL63RABO0307795926
Naam: Protestantse Gemeente Ede
Omschrijving: Wijkkas Harskamp


KERKBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE EDE
Het kerkblad verschijnt eens per vier maand en geeft algemeen plaatselijk nieuws en nieuws van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Ede.

Eindredactie
- Sjaak van Schaik
  [email protected]

Rooster 2023 met inleverdata voor kopij
Kopij inleveren via email naar: [email protected]

Abonnementenadministratie
Bij het Kerkelijk Bureau van de Protestanse Gemeente Ede.

Abonnementstarief
€ 24,- per jaar

Klik hier voor alle Kerkbladen

2022 copyright PG Harskamp | webdesign Sjaak van Schaik